dimarts, 1 de juny de 2010

MENUS PER A GRUPS - MENÚS PARA GRUPOS - MENUS FOR GROUPS

                                              CATALÀ


MENUS PER A GRUPS

De 15 a 30 persones
 (per grups més grans cal consultar)

La nostra cuina és Catalana, amb especialitats en peix fresc i cuina India.
Comprem directament del port i ho cuinem senzillament preservant el seu propi gust al forn amb patates, cebes, tomata, herbes aromàtiques i vi blanc.
Plats Indis cuinats de forma familiar amb espècies seques i fresques, servits en "Baltis", típiques cassoletes indies i acompanyats de diferents salses, suaus i picants, i arròs.
 Oferim també l’opció de plats vegetarians i atenció a dietes especials.

Menus Cap de Creus

Menu N° 1: Especial Cap de Creus – Preu 33 euros per persona
Primer:  Escalivada, Amanida Especial, Musclos Goa o pernil iberic
Segon: Peix fresc al forn amb patates i cebes (Llobarro o Dorada) 
o
Curry de Bou / Curry de Peix / Curry de verdures
Inclou pa, olives, vi de criança, aigua, postres casolans i café.

Menu N° 2: Especial Indi - Preu 28 euros per persona
Primer:  Amanida vegetal, truita, anxoves o Pernil país o Musclos Goa.
Segon:   elecció del nostra assortiment de Curries
Curry de pollastre / Vindaloo de porc / Curry de bou / Curry de verdures i d’altres especialitats depenent de la temporada.(extra curry de peix 3 euros)  
Inclou pa, olives, vi de criança, aigua, postres casolans i café.

Menu N° 3 A: L’Empordà - Preu 25 euros per persona
Primer:  Amanida, escalivada amb anxove, assortiment d’embutits o pernil país
Segon:  Arròs de marisc a la cassola 
Inclou pa, olives, vi de criança, aigua, postres casolans i café.

Menu N° 3 B: L’Empordà - Preu 20 euros per persona
Primer:  Amanida vegetal
Segon:  Arròs de marisc a la cassola 
Inclou pa, olives, vi de criança, aigua, postres casolans o café.


Menu N°4: Mochilero - Preu 17 euros per persona
Primer:  Amanida vegetal o truita  i assortiment d’embutits
Segon:  Sardines o butifarra amb mongetes i pa amb tomata.
Inclou pa, olives, vi de criança, aigua, postres casolans.

Menu N°5: Esmorzar o “pica – pica”
De   9  a   11  hs.  i   de  17:30   a  19  hs.
Preu: de 8 a 10 euros per persona
Opció  1:
Assortiment d’embutits, truita, Tapa Pernil, anxoves. Acompanyat de pa torrat.
Opció 2 :
Dolç : preguntar a l’encarregat o maître
Inclou pa, olives, vi de criança, aigua  i café.

Els  vins que inclouen els Menús son:

SILENCIS BLANCO D.O. PENEDÈS Blanc de gran qualitat, fresc, lleuger i amb un excel·lent pas per la boca, per la seva bona estructura.
LA ROSA  D.O. PENEDÈS Rosat honest, amb cos, rodó i ben estructurat, perduren certes notes de fruita. Una caricia al paladar.
EL BUSCADOR TINTO  D.O. RIOJA Negre amb caràcter, típics tocs de rioja clàssic, carnós, rodó, consistent i mitjanament llarg. Molt agradable amb carn i plats forts

Opcions especials: Al gust del client, aprofitant la nostra completa selecció de vins del país, a preus raonables.
Consultar i sol·licitar llista de vins al Maître.

Postres :
Opcions de la casa a combinar entre el client i el maître.
Preus diferents segons opció.
·     Assortiment de pastissos casolans amb ingredients naturals:   Pa de pessic de: pastanaga, plàtan, ametlles amb trocets de xocolata. Pastissos de : xocolata, poma, o formatge i frutes del bosc.
·       El nostre Pastís de xocolata amb bola de gelat.
·       Crema catalana casolana o “ Mel i Mató “
·       Gelat de formatge fresc banyat amb figues en almívar.

IMPORTANT: TOTES LES RESERVES HAN DE SER FETES AMB ANTELACIÓ PER E-MAIL (O TELÉFON: 972/199005) I ELS DETALLS CONFIRMATS AMB EL MAÎTRE O ENCARGAT.
ELS HORARIS A CONVENIR DEPENENT DE LA TEMPORADA, DIA DE LA SETMANA I MENÚ.
SEMPRE FACILITAR SI US PLAU UN TELÈFON DE CONTACTE.

CASTELLANO

MENÚS PARA GRUPOS

De 15 a 30 personas
(para grupos mas grandes a consultar)

Nuestra cocina es catalana, con especialidades en pescado fresco y cocina india.
Compramos directamente del puerto y lo cocinamos sencillamente preservando su propio sabor al horno con patatas, cebolla, tomate, hierbas aromáticas y vino blanco.
Platos Indios cocinados de manera casera con especias secas y frescas, servidos en "Baltis", típicas cazuelas indias y acompañados de diferentes salsas, suaves y picantes, y arroz.
Ofrecemos también la opción de platos vegetarianos y atención a dietas especiales.

Menús Cap de Creus

Menú N° 1 : Especial Cap de Creus – Precio 33 euros por persona
Primero: Escalivada con anchoa, Ensalada Especial, Mejillones Goa o Jamón Iberico
Segundo: Pescado fresco al Horno con patatas y cebolla (Lubina o Dorada)
o
Curry de Buey / Curry de Pescado / Curry de Verduras
Incluye pan, olivas, vino, agua, cafe y postres caseros.

Menú N° 2 : Especial Indio - Precio 28 euros por persona
Primero: Ensalada vegetal, tortilla, anchoas o Jamón país o Mejillones Goa.
Segundo: elección de nuestro Surtido de Curries:
Curry de pollo / Vindaloo de cerdo / Curry de buey / Curry de verduras y otras especialidades dependiendo de la temporada.(extra curry de pescado 3 euros)
Incluye pan, olivas, vino, agua, cafe y postres caseros.

Menú N° 3 A : L’Empordà - Precio 25 euros por persona
Primero: Ensalada, escalivada con anchoa, surtido de embutidos o jamón país
Segundo: Arroz de marisco a la cazuela

Incluye pan, olivas, vino, agua, cafe y postres caseros.

Menú N° 3 B : L’Empordà - Precio 20 euros por persona
Primero: Ensalada vegetal
Segundo: Arroz de marisco a la cazuela

Incluye pan, olivas, vino, agua, cafe o postres caseros.

Menú N°4 : Mochilero - Precio 17 euros por persona
Primero: Ensalada vegetal o tortilla y surtido de embutidos
Segundo: Sardinas o butifarra con judías y pan con tomate.
Incluye pan, olivas, vino, agua y postres caseros.

Menú N°5 : Desayuno o “pica – pica”
de 9 a 11 hs.  y de 17:30 a 19 hs. 
Precio : de 8 a 10 euros por persona
Opción 1 :
Surtido de embutidos, tortilla, Tapa jamón, anchoas. Acompañado de pan tostado.
Opción 2 :
Dulce : preguntar al encargado o maître
Incluye pan, olivas, vino, agua, postres caseros y café.

Los vinos que incluyen los Menús son:

SILENCIS BLANCO D.O. PENEDÈS Blanco de gran calidad, fresco, ligero y con un excelente paso por boca, por su redondez y buena estructura.

LA ROSA D.O. PENEDÈS Rosado honesto, con cuerpo, redondo y bien estructurado, perduran ciertas notade fruta. Una caricia para el paladar

EL BUSCADOR TINTO  D.O. RIOJA Color rojo picota de capa media-alta con ribete granate.
En nariz muestra aromas balsámicos (cedro resinas) y de frutos rojos en compota, tonos especiados (pimienta verde), tostados y un fondo de hierbas aromáticas (hierbabuena, laurel).En boca es seco, muy especiado, con una buena estructura tánica y acidez justa, lo que le hace fresco y sabroso. Final de buena persistencia.

Opciones especiales :
A gusto del cliente, aprovechando nuestra completa selección de vinos de España y Francia, a precios razonables.
Consultar y pedir lista de vinos al hablar con Maître.

Postres :

Opciones de la casa a combinar entre el cliente y el maître.
Precios diferentes según opción.

a) Surtido de pasteles caseros elaborados con ingredientes naturales: Bizcochos de: zanahoria, plátano, almendras con trocitos de chocolate. Pasteles de: chocolate, manzana, o queso y arándanos.
b) Nuestro pastel de chocolate con bola de helado.
c) Crema catalana casera o “ Mel i Mató “ (especialidad catalana)
d) Helado de queso fresco bañado con higos en almíbar.


IMPORTANTE:

TODAS LAS RESERVAS DEBERÁN ESTAR HECHAS CON ANTELACIÓN POR TELÉFONO Y LOS DETALLES CONFIRMADOS CON EL MAÎTRE O ENCARGADO.
HORARIOS A CONVENIR DEPENDIENDO DE LA TEMPORADA, DÍA DE LA SEMANA Y MENÚ.
SIEMPRE FACILITAR POR FAVOR TELÉFONO DE CONTACTO, GRACIAS.


                                                             ENGLISH


MENUS FOR GROUPS

From 15-30 people
(for groups larger on request)

Our kitchen is Catalan, with specialties in fresh fish and Indian cuisine.
We buy directly from the port and cook simply preserving its own flavor baked with potatoes, onions, tomatoes, herbs and white wine.
Indian Dishes way home cooked with dried and fresh spices, served in "Baltis" typical Indian casseroles and accompanied by different sauces, soft and spicy, and rice.
We also offer the option of vegetarian dishes and attention to special diets.

Menus Cap de Creus

Menu No. 1:  Special Cap de Creus - Price 33 euros per person
First: "Escalivada" (roasted peppers) with anchovies, Special Salad, Mussels Goa or Iberian Ham
Second: Fresh fish in the oven with potatoes and onions
or
Beef Curry / Fish Curry / Vegetable Curry
Includes bread, olives, wine, water, coffee and homemade desserts.

Menu No. 2: Special Indian - Price 28 euros per person
First: Vegetable salad, “tortilla” (, anchovies or dry-cured ham or Mussels Goa.
Second choice from our assortment of Curries: Chicken Curry / Pork Vindaloo / Beef Curry / Vegetable curry and other specialties depending on the season. (Extra fish curry 3 euros)
Includes bread, olives, wine, water, coffee and homemade desserts.

Menu No. 3 A: L'Empordà - Price 25 euros per person
First: salad, "Escalivada" (roasted peppers) with anchovies, assorted sausages or dry-cured cured
Second: Catalan seafood rice “paella style”
Includes bread, olives, wine, water, coffee and homemade desserts.

Menu No. 3 B: L'Empordà - Price 20 euros per person
First: Vegetable Salad
Second: Catalan seafood rice “paella style”
Includes bread, olives, wine, water, coffee or homemade desserts.

Menu No. 4: Backpacking - Price 17 euros per person
First: Vegetable salad or “tortilla” and assorted sausages
Second: Sardines or catalan sausage with beans and tomato bread.
Includes bread, olives, wine, water and homemade desserts.

Menu No. 5: Breakfast or "pica - pica"
Only between 9-11 hours. and from 17:30 to 19 hours.
Price: 8-10 euros per person
Option 1:
Assorted sausages, “tortilla”, "tapa" of ham, anchovies. Served with toast.
Option 2:
Sweet: ask the manager or maître
Includes bread, olives, wine, water, desserts and coffee.

Menu's wines are:

SILENCIS DO PENEDÈS (WHITE) high quality, fresh, light and excellent palate, its roundness and good structure.
LA ROSA DO PENEDÈS honest, full bodied, round and well structured Rosado, remnants of certain fruit Note By. A caress for the palate
EL BUSCADOR DO RIOJA (RED) Cherry red Rioja upper middle layer with garnet rim.
The nose shows balsamic aromas (cedar resins) and red fruit compote, spicy tones (green pepper), toast and a background of herbs (mint, laurel). In palate is dry, very spicy, with a good tannic structure and crisp acidity making it fresh and tasty. Final good persistence.

Special options:
A taste of the client, drawing huge selection of wines from Spain and France, at reasonable prices.
Consult wine list and ask to speak with Maître.

Desserts:

House options combine between the client and the maitre.
Different prices according option.

a) Assortment of homemade cakes made with natural ingredients: Sponge cakes: carrot, banana, almond chocolate chip. Cakes: chocolate, apple, or cheese and blueberries.
b) Our chocolate cake with ice cream scoop.
c) home Catalan cream or "Mel i Mato" (Catalan specialty)
d) cream cheese topped with fresh figs in syrup.


IMPORTANT:

ALL RESERVATIONS MUST BE MADE IN ADVANCE BY TELEPHONE AND THE DETAILS CONFIRMED WITH MAÎTRE OR GUARDIAN.
TIME TO AGREE DEPENDING ON THE SEASON, DAY OF THE WEEK AND MENU.
PROVIDED ALWAYS PLEASE CONTACT BY PHONE, THANKS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada